Încheiere acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor/ invitaţiilor

AUTENTIFICAREA DE PROCURI SI DECLARATII

Taxele consulare pentru autentificarea procurilor şi declaraţiilor sunt echivalentul în rupii a 45 euro. În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va percepe o taxă suplimentară, echivalentul în rupii a 15 euro. Pentru fiecare exemplar în plus se încasează o taxă echivalentă în rupii a 10 euro.

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare precum si declaratiile pe proprie raspundere, de luare in spatiu, de acceptare/renuntare la succesiune, de calatorie etc. se tehnoredactează la sediul ambasadei.

Pentru a întocmi o procură este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi imputernicită (numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate).

Pentru autentificarea procurilor şi a declaraţiilor (atunci când este prevăzută forma autentică pentru declarații) și pentru legalizarea semnăturilor persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la sediul ambasadei şi să probeze identitatea şi calitatea de cetăţean român (cu un act de identitate valabil). Actele care conţin precizări neconforme cu legislaţia română, ordinea de drept sau siguranţa naţională nu pot fi autentifícate / legalizate.

Astfel, procurile şi declaraţiile se semnează în faţa consulului, identificarea făcându-se cu un act romanesc valabil : paşaport, buletin, carte de identitate, iar în cazul procurilor pentru obţinerea cărţii de identitate solicitantul se poate identifica şi cu titlu de călătorie.

Autentificarea procurilor speciale prevăzute la art. 90 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile și completarile ulterioare, poate fi făcută de către oficiile diplomatice şi consulare și la cererea persoanelor de origine română care au cetățenia romană sau statutul de apatrid, daca legile si reglementarile statului indian nu prevad altfel.

Oficiile diplomatice şi consulare ale României nu pot efectua operaţiuni notariale în ceea ce priveşte încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

Pentru autentificarea actelor notariale, care trebuie să producă efecte în România, de către persoane sau entităţi indiene, acestea trebuie să se le încheie în faţa unui avocat cu pregătire notarială (notarial services attorney) indian, după care se supun procedurii supralegalizării la Ministerul Afacerilor Externe indian şi apoi de autentificare a sigiliului şi semnăturii MAE indian de către Ambasada României. Pentru cetăţenii străini de alte naţionalităţi, aceştia pot încheia actele notariale înaintea propriului consul, urmând apoi aceeaşi procedură ca şi actele notariale încheiate în faţa unui avocat cu pregătire notarială local. Autentificarea ficărui sigiliu al MAE indian se taxează cu echivalentul în rupii a 35 euro. În situaţiile în care se solicită efectuarea serviciului în regim de urgenţă (imediat sau în cel mult 48 de ore) se va percepe o taxă suplimentară echivalentă în rupii cu 15 euro.

 

În prim plan

Recepţia organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României

06.12.2019

Marţi, 3 decembrie2019, Ambasada României la New Delhi a organizat recepţia oficială cu ocazia Zilei Naţionale a României. La eveniment …

Participare românească la Summit-ului Învățământului Superior FICCI 2019

03.12.2019

În perioada 27-29 noiembrie a.c., a avut loc, la New Delhi, a 15-a ediție a Summit-ului Învățământului Superior, organizat de Federația…

Atenţie! Secţia Consulară va fi închisă în perioada 8-11 noiembrie 2019, 22-25 noiembrie 2019.

08.11.2019

Atenţie! Secţia Consulară va fi închisă în perioada 8-11 noiembrie 2019, 22-25 noiembrie 2019.

A II-a ediție a campionatului național indian de oină

23.10.2019

La data de 22 octombrie 2019, a avut loc, la New Delhi, a doua ediție a campionatului național indian de oină, organizat de Federația de…